Esports tại Seagames 30: Việt Nam dành 3 huy chương đồng.