Giải đấu

🔻Danh sách các team đã chắc chắn có slot vào ngày 22/12 tới 🔻

Nguyễn Tuấn Tùng
tháng 12 2019 — 10 lượt xem

😎 PUBG Custom SOLO Vikings Warriors 😎

Nguyễn Tuấn Tùng
tháng 12 2019 — 13 lượt xem

🔻 ĐẠI CHIẾN VIKINGS WARRIORS - THÀNH THÁI 🔻

Nguyễn Tuấn Tùng
tháng 12 2019 — 13 lượt xem pubg