Combo và những điều cần biết

Nhằm đồng bộ tất cả các cơ sở cũng phục vụ khách hàng tốt nhất (tránh các khoảng thời gian giao ca ảnh hưởng đến việc giao đồ ăn/uống cho khách hàng) Vikings Gaming xin thông báo :

Thay đổi thời gian và giá tiền combo đêm tại tất cả các chi nhánh:

Giờ combo đêm: 23h00 - 6h sáng hôm sau. Gía combo đêm sẽ giảm :

- Giá combo đêm VK1 mới: T23 - 25k, T456 - 35k, TĐ - 40k.

- Giá combo đêm VK2 mới: D - 25k, C - 30k, B - 35k, A - 40k.

- Giá combo đêm VK3 mới: B - 25k, AS - 30k, AL+Training - 35k, TĐ - 40k.

- Giá combo đêm VK4: A-B-S: 30k, P-L: 35k, TD: 40k.

Thời gian bắt đầu áp dụng những quy định trên: Ngay trong đêm nay 14/8/2018.

Odoo CMS - a big picture