QUY CHẾ TÀI KHOẢN VIP TẠI VIKINGS

Tất cả các tài khoản được chế độ VIP đều phải đầy đủ thông tin cá nhân.

🔹1. Tài khoản VIP 1 :

- Tất cả các tài khoản có tổng nạp tiền > 5tr VNĐ sẽ được đưa vào nhóm VIP 1.

- VIP1 sẽ được giảm giá -1k/1h tại tất cả các khu vực máy(Ví dụ : Giá khu vực máy 10k/1h sẽ giảm còn 9k/1h và tương tự với các khu vực máy khác)

- x2 tài khoản khi khách hàng nạp tiền vào ngày sinh nhật.

🔹2. Tài khoản VIP 2 :

- Tất cả các tài khoản có tổng nạp tiền > 10tr VNĐ sẽ được đưa vào nhóm VIP 2.

- VIP2 sẽ được giảm giá -2k/1h tại tất cả các khu vực máy.(Ví dụ : Giá giờ từ 10k/1h sẽ giảm còn 8k/1h và tương tự với các khu vực máy khác )

- x2 tài khoản khi khách hàng nạp tiền vào ngày sinh nhật.

🔹3. Tài khoản VIP 3 :

- Tất cả các tài khoản có tổng nạp tiền > 20tr VNĐ sẽ được đưa vào nhóm VIP 3.

- VIP3 sẽ được giảm giá -3k/1h tại tất cả các khu vực máy .(Ví dụ : Giá giờ từ 10k/1h sẽ giảm còn 7k/1h và tương tự với các khu vực máy khác )

- x2 tài khoản khi khách hàng nạp tiền vào ngày sinh nhật.

🔹Việc đăng ký tài khoản VIP sẽ được diễn ra trong 1 tuần tại quầy thu ngân của cả 3 cơ sở.  Và cứ 03 tháng 1 lần sẽ có 1 tuần để khách hàng đăng ký VIP cho tài khoản của mình . Vikings Gaming sẽ thông báo đầy đủ.

Vậy nên hãy hoàn thành đăng ký thông tin cá nhân, check tài khoản nạp của mình và lên VIP nào !!!!

🔹Ngoài ra sẽ còn rất nhiều chế độ để tri ân khách hàng đã gắn bó và ủng hộ Vikings Gaming .