Vikings News

Điểm mặt các tin nóng của Vikings & làng thể thao điện tử Việt Nam

Vé Pubstomp Regeneration 2018 đã có trên tất cả các cơ sở của Vikings Gaming

Administrator
tháng 8 2018 — 563 lượt xem pubstomp

Giveaway - Lịch phát sóng ngày thi đấu thứ 3

Administrator
tháng 8 2018 — 340 lượt xem gagiveaway

Giveaway - Lịch phát sóng ngày thi đấu thứ 2

Administrator
tháng 8 2018 — 364 lượt xem gagiveaway

Giveaway - Lịch phát sóng ngày thi đấu thứ 1

Administrator
tháng 8 2018 — 395 lượt xem gagiveaway

Steelseires - Pubstomp TI 8 - Regeneration

Administrator
tháng 8 2018 — 375 lượt xem dota2ti

ROG - Pubstomp TI 8 - Regeneration

Administrator
tháng 8 2018 — 414 lượt xem dota2ti