Cơ hội tham gia YEAH Asia League Vietnam 2019 chỉ còn CHƯA ĐẦY 3 TIẾNG

‼️ Đối với những bạn đã đăng kí, hãy đến ngay Vikings 3 - 195 Khâm Thiên để TIẾN HÀNH XÁC NHẬN, nếu không đơn đăng kí của các bạn sẽ bị HỦY và không có cơ hội nào để xác nhận lại nữa. #YeahAsiaLeagueVietnam #4GamersVietnam #Vikings195KhamThien #LMHT #CSGO #XacNhanOffline

Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block
Odoo image and text block