Đăng ký vòng loại Việt Nam WESG 2018

29/08/2018 14:21 đến 31/08/2018 14:21 (Asia/Saigon)

--Vikings Cybercafe--

Event registration not yet started.

Đăng ký chính thức của vòng loại WESG 2018

Để đăng ký tham dự vòng loại Việt Nam WESG 2018, các bạn hãy vui lòng truy cập vào địa chỉ sau:

WESG SEA 

 

--- Chi tiết hướng dẫn 8 bước đăng ký các bạn có thể xem tại:

Đăng ký 

Odoo CMS - a big picture

Địa điểm

Hướng dẫn đường đến Vikings Thành Thái
Vikings Cybercafe
Việt Nam
1900.2247
info@vikings.com.vn

Thời gian

From 29/08/2018 14:21
To 31/08/2018 14:21

Tổ chức

Vikings Cybercafe
1900.2247
info@vikings.com.vn

Social Stream