CS:GO Noob Season 7

28/09/2019 07:00 đến 13/10/2019 07:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

--Vikings Cybercafe--

Sep 28, 2019, 7:00:00 AM
Free

Địa điểm

Hướng dẫn đường đến Vikings Thành Thái
Vikings Cybercafe
Việt Nam
1900.2247
info@vikings.com.vn

Thời gian

From 28/09/2019 07:00
To 13/10/2019 07:00

Tổ chức

Vikings Cybercafe
1900.2247
info@vikings.com.vn

Social Stream