Giải đấu Liên minh huyền thoại trường THPT Yên Hòa by Vikings Thành Thái

03/11/2019 02:00 đến 10/11/2019 10:00 (UTC)

--Vikings Cybercafe--

Event registration not yet started.

Odoo CMS - a big picture

Giải Đấu Liên minh huyền thoại dành cho các bạn trường THPT Yên Hòa được tài trợ và tổ chức bởi Vikings CyberCafe Thành Thái . Sau một tuần thi đấu hết sức căng go BTC đã tìm ra ba đội xuất sắc nhất  dưới đây:

Địa điểm

Hướng dẫn đường đến Vikings Thành Thái
Vikings Cybercafe
Việt Nam
1900.2247
info@vikings.com.vn

Thời gian

From 03/11/2019 02:00
To 10/11/2019 10:00

Tổ chức

Vikings Cybercafe
1900.2247
info@vikings.com.vn

Social Stream