Pubstomp bán kết CKTG 2019 :SKT T1 vs G2 Esports

03/11/2019 10:30 đến 03/11/2019 15:00 (UTC)

--Vikings Cybercafe--

Event registration not yet started.

Địa điểm

Hướng dẫn đường đến Vikings Thành Thái
Vikings Cybercafe
Việt Nam
1900.2247
info@vikings.com.vn

Thời gian

From 03/11/2019 10:30
To 03/11/2019 15:00

Tổ chức

Vikings Cybercafe
1900.2247
info@vikings.com.vn

Social Stream