Viewing Party trận chung kết - CKTG LOL 2019 : G2 Esports vs FPX

10/11/2019 11:35 đến 10/11/2019 15:30 (UTC)

--Vikings Cybercafe--

Event registration not yet started.

Địa điểm

Hướng dẫn đường đến Vikings Thành Thái
Vikings Cybercafe
Việt Nam
1900.2247
info@vikings.com.vn

Thời gian

From 10/11/2019 11:35
To 10/11/2019 15:30

Tổ chức

Vikings Cybercafe
1900.2247
info@vikings.com.vn

Social Stream