Vikings Hà Đông chiếu trực tiếp trận đấu tứ kết CKTG : SKT T1 vs Splyce

27/10/2019 10:30 đến 27/10/2019 14:30 (UTC)

--Vikings Cybercafe--

Oct 27, 2019, 10:30:00 AM
Free

Địa điểm

Hướng dẫn đường đến Vikings Thành Thái
Vikings Cybercafe
Việt Nam
1900.2247
info@vikings.com.vn

Thời gian

From 27/10/2019 10:30
To 27/10/2019 14:30

Tổ chức

Vikings Cybercafe
1900.2247
info@vikings.com.vn

Social Stream